ספר אל או ההחק

2
ט
זכרו כולכם שהקיום הוא שמחה טהורה, שכל הץערות אינם אלא כצללים, הם עוברים & חולפים, אבל ישנו מה שןשאר.
Register     Forgot user name/password