Liber AL vel Legis

1

I

29
Ty jag är delad för kärleks skull, för chansen till förening.
30
Detta är världens skapelse, att delandets smärta är som intet, och upplösandets glädje allt.
Register     Forgot user name/password