ספר אל או ההחק

1

I

כט
כי אני מחולקת לםען האהבה, לםען סיכוי האיחוד.
ל
זוהי יצירתו של העולם, שכאב החלוקה הוא ככלום, ושמחת ההתפרקות היא הכל.
Register     Forgot user name/password