Liber AL vel Legis

2
22
Jag är Ormen som ger Kunskap & Njutning och lysande härlighet, och rör människors hjärtan med rus. För att dyrka mig ta vin och sällsamma droger om vilka jag kommer att berätta för min profet, & berusas därav! De skall inte skada er alls! Det är en lögn, denna dårskap mot jaget. Blottandet av oskulden är en lögn. Var stark, o människa! förlustas, njut av allt av känsla och hänryckning: frukta inte att någon Gud skall förneka dig för detta.
Register     Forgot user name/password