ספר אל או ההחק

2
כב
אני הנחש הנותן חכמה & הנאה ותהילה זוהרת, וםעורר את ליבם של אןשים אם שכרון. כדי לסגוד לי תקחו יין וסמים םשונים שעליהם אגיד לנביאי, & תשתכרו מהם! הם לא יזיקו לכם בכלל. שקר זו, התיףשות הזאת כנגד העצמי. חשיפת התמימות היא שקר. תהיה חזק, הו איש! תתאווה, תתענג על כל דברי החושים והלהט: אל תחשוש שאיזה אל יקח ממך את זה.
Register     Forgot user name/password