ספר אל או ההחק

1

I

מב
שזה יהיה מצב הרבים מוגבל ומאוס. כך עם כולכם, אין לכם כל זכות מלבד לעשות כרצונכם.
מג
עשר זאת ואף אחד לא יגיד לא.
Register     Forgot user name/password